ČIME SE BAVIMO?

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

• Održavanje industrijskih postrojenja - mehaničko i kemijsko čišćenje termoenergetskih i industrijskih postrojenja i opreme
•Održavanje mastolovaca i odvodnih kanala (prehrambena industrija)

GOSPODARENJE OTPADOM

• Zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada: 
masti iz kuhinja (mastolovci), otapala, laboratorijske kemikalije, zauljene vode, stara motorna ulja,  bolnički otpad (citostatici, stari lijekovi, kemikalije, potencijalno infektivni otpad, itd.) 
• Sanacija divljih odlagališta

BIOTEHNOLOGIJA

Nudimo biotehnološka rješenja za:
• Održavanje pisoara i sanitarnih prostorija
• Razgradnja masti u mastolovcima
• Održavanje odvodnih kanala
• Septičke jame i mobilni toaleti
• Kanalizacijski odvodi i prempumpne stanice
• Odmaščivanje

KONZULTANTskE USLUGE

POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA I ZBRINJAVANJU OTPADA

 • Pravilnik o zbrinjavanju otpada (pravilnik, imenovanje odgovorne osobe, registar inspekcijskih nadzora i akcidenata)
 • Pravilnik o radu i održavanju objekta za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda 
 • (pravilnik, evidencijski listovi potrošnje, kontrole, čišćenja i uzorkovanja)
 • Operativni plan interventnih mjera u slučaju iznenadnog onečišćenja
 • Uspostava očevidnika otpada, definiranje ključnih brojeva, nalazak tvrtke za gospodarenje otpadom s potrebnim dozvolama
 • Vođenje očevidnik
 • Uspostava privremenog skladišta otpada sa svim potrebnim mjerama
 • Ispunjavanje i slanje nadležnim institucijama zakonski propisanih PGO-PO obrazaca
 • Radne upute
 • Usklađenje sustava s ISO sustavima 9001 i 14001
 • prijava otpada u ROO, AZO i MZOPU (godišnja)
 • PROIZVODI