Čišćenje spremnika goriva

Čišćenje spremnika goriva

Ove radove izvodimo dugi niz godina u raznim industrijskim pogonima, rafinerijama, željezničkim depoima, brodovima i sl. U ovu grupu poslova spada i čišćenje raznih uljnih i drugih zagađenja od taloga ugljikovodika (izlijevanja, akcidenti) te odmašćivanja raznih cjevovoda kisika i drugih tehnoloških i medicinskih plinova. Čistimo sve vrste spremnika (naftni derivati, goriva, ulja, sirovine) do potpune čistoće tzv. «gas – free» čistoće, uz ispitivanje eksplozivnosti i zbrinjavanje otpadnih taloga i voda od pranja. Također čistimo odvajače ulje/voda (separatori) u industrijskim pogonima i radionicama, kao i drugu zauljenu opremu ili objekte.