Zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada

Zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada
Trindus ekspert posreduje pri zbrinjavanju te prevozi opasni i neopasni otpad: – masti iz kuhinja (mastolovci) – otapala – laboratorijske kemikalije (neovisno o količini) – zauljene vode – stara motorna ulja – bolnički otpad (citostatici, stari lijekovi, kemikalije, potencijalno infektivni otpad, itd.) – ostali otpad prema potrebama klijenata