Biokocka

Proizvod za uklanjanje neugodnih mirisa, čišćenje te razgradnju dlaka u pisoarima.
• Mirišljavo, biološki aktivno, tekuće sredstvo za čišćenje i uklanjanje neugodnih mirisa,
• Odstranjuje naslage dlaka,
• Sprečava nakupljanje naslaga i odatranjuje neugodne mirise,
• Poboljšava rad sepičke jame i uređaja za obradu otpadnih voda.