Čišćenje pomoću ultrazvuka zapečenih naslaga ugljikovodika i drugih depozita.

Ovim postupkom se dijelovi motora i opreme čiste bez ostataka naslaga. Pri tom je isključeno svako i najmanje oštećenje materijala.
Primjenom ultrazvuka postižu se izvanredne uštede u održavanju, jer omogućava korištenje Continue reading

Nehrđajući čelik zbog svog kemijskog sastava ima povećanu otpornost na koroziju. Usprkos tome ovisno o sastavu, te okolini u kojoj se nalazi (npr. priobalno područje ili atmosfera koja sadrži i tragove slobodnog željeza ili klora), čelik se korozijski različito ponaša, Continue reading

Ove radove izvodimo dugi niz godina u raznim industrijskim pogonima, rafinerijama, željezničkim depoima, brodovima i sl. U ovu grupu poslova spada i čišćenje raznih uljnih i drugih zagađenja od taloga ugljikovodika (izlijevanja, akcidenti) te odmašćivanja raznih cjevovoda kisika i drugih Continue reading

ČIŠĆENJE NOVIH POSTROJENJA

Čistimo termoenergetska, petrokemijska, rafinerijska, kemijska i ostala postrojenja. Primjenom postupka cirkulacije, bajcanja ili natapanja unutarnje površine tek montiranih spremnika, izmjenjivača topline, cjevovoda i ostale opreme, dolazi do kemijskog pročišćavanja od produkata korozije i drugih naslaga. Za različite Continue reading

Trindus ekspert posreduje pri zbrinjavanju te prevozi opasni i neopasni otpad:
– masti iz kuhinja (mastolovci)
– otapala
– laboratorijske kemikalije (neovisno o količini)
– zauljene vode
– stara motorna ulja
– bolnički otpad (citostatici, stari lijekovi, kemikalije, potencijalno infektivni Continue reading

Nudimo biotehnološka riješenja za:
• Održavanje pisoara i sanitarnih prostorija
• Kontrola mirisa
• Začepljenja
• Razgradnja masti u mastolovcima
• Održavanje odvodnih kanala
• Septičke jame i mobilni toaleti
• Kanalizacijski odvodi i prempumpne stanice
• Uređaji za obradu Continue reading